УКЉУЧИ СЕ И ТИ!

Објаснимо дјеци и њиховим родитељима штетност пушења – отвори

Објаснимо дјеци и њиховим родитељиа штетност алкохола – отвори

Постани свјестан/свјесна опасности од употребе дувана и алкохола, нездраве исхране и недовољно физичке активности.
Активирај се у ширењу свијести у свом окружењу. Укључи се у неку од локалних акција за промоцију здравих навика.
Бори се против дуванског дима.
Бори се за смањење употребе алкохола.
Бори се да се твоји суграђани здравије хране.
Позови све своје пријатеље да се укључе у физичке активности.
Укључи се у акције које организују Твој град и Твоји суграђани у оквиру Пројекта „Смањивање фактора здравствених ризика“ – Дио Б Пројекта (за Републику Српску).