Појмови и документа

Лифлет – Шта смо све успјели да урадимо у Зворнику од априла до децембра 2018.

Лифлет – Шта смо све успјели да урадимо у Добоју од априла до децембра 2018.

 

Преглед постигнућа током Пројекта у Зворнику 1

Преглед постигнућа током Пројекта у Добоју

 

Позив родитељима у Добоју да се укључе у борбу против 4 водећа фактора здравствених ризика

Позив родитељима у Зворнику да се укључе у борбу против 4 водећа фактора здравствених ризика

(Секонс)

 

Временски оквир едукација у школама у Добоју

Временски оквир едукација у школама у Зворнику

(Институт за јавно здравство Републике Српске)

 

Да живимо здраво – без дуванског дима за дјецу и малољетнике – лифлет

Да живимо здраво – без алкохола за малољетнике – лифлет

(Секонс)

Акциони план заговарања Добој

Акциони план заговарања Зворник

(Секонс)

Полазни документ за промоцију спорта и физичких активности код дјеце – Добој

Полазни документ за смањење доступности алкохола малољетним лицима – Добој

Полазни документ за смањење изложености дjеце дуванском диму – Добој

Полазни документ за спречавање доступности цигарета малољетним лицима – Добој

Полазни документ за увођење Дана здраве хране – Добој

Полазни документ за уређење бициклистичких стаза – Добој

Полазни документ за измјену садржаја аутомата са храном и пићем у школама – Зворник

Полазни документ за промоцију спорта и физичких активности код дјеце – Зворник

Полазни документ за смањење конзумирања алкохола код малољетних лица – Зворник

Полазни документ за спречавање доступности дуванских производа у близини школа – Зворник

Полазни документ за увођење здраве ужине у пилот школе – Зворник

Полазни документ обележавање пјешачких стаза у Зворнику

Анализа политика смањења фактора здравствених ризика

(Секонс)

 

Споразум о сарадњи на реализацији Пројекта – Град Добој, Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство просвјете и културе РС

Споразум о сарадњи на реализацији Пројекта – Град Зворник, Министарство здравља и социјалне заштите и Министарство просвјете и културе РС

Сагласност Министарства просвјете и културе за реализацију Пројекта у предшколским и школским установама

 

Како постати школа или предшколска установа „Пријатељ правилне исхране“ – упутство за развој, имплементацију и евалуацију иницијативе

Стандарди исхране за планирање јеловника у предшколским установама – јеловници и нормативи

„Бирај право, расти здраво“ – књига за родитеље, старатеље, васпитаче и кухаре у предшколским установама

(Институт за јавно здравство Републике Српске)

 

Резултати истраживања о факторима ризика по здравље у Добоју

Резултати истраживања о факторима ризика по здравље у Зворнику

Мониторинг и евалуација – кратко упутство за свакодневну примену

(Секонс)