О пројекту

„Смањивање фактора здравствених ризика“ – Дио Б Пројекта (за Републику Српску) је свеобухватан пројекат унапређења здравља становништва: циљ је промијенити ставове о ризичним понашањима која негативно утичу на здравље, али и промовисати добро здравље кроз здравствене и образовне установе.

Пошто је Свјетска здравствена организација установила да у Републици Српској највећи број смртних случајева настаје усљед кардиоваскуларних обољења, карцинома, дијабетеса и хроничних болести респираторних система, овај Пројекат ће се бавити подршком у смањењу сљедећих фактора ризика који доводе до ових болести:
– Конзумирање дувана
– Конзумирање алкохола
– Нездрав начин исхране
– Недовољна физичка активност

Реализација Пројекта у Републици Српској почиње у градовима Добој и Зворник.
У овим градовима активности су планиране у вртићима, школама, домовима здравља и другим јавним установама, на мјестима за забаву у сарадњи са јавним личностима, уличне акције у сарадњи са спортским и другим удружењима.
Циљ је да се што више грађана укључи у превенцију ових незаразних болести са смртним исходом, како би се промијениле навике и очувало здравље нације.
Пројекат се у овим градовима спроводи током 2018. и 2019. године.

Пројекат се спроводи кроз 4 „стуба“:
Заговарање – давање јавне подршке и промовисање оне врсте понашања која је најпотребнија у локалној заједници (реализатор: Секонс Група за развојну иницијативу)
Мобилизација заједнице – формирање локалних група које ће се ангажовати на унапређењу и примјени локалних политика (реализатор: Институт за јавно здравство Републике Српске)
Едукација – обучавање свих група и појединаца који својим ангажовањем могу да допринесу да се смање наведени здравствени ризици (реализатор: Институт за јавно здравство Републике Српске)
Праћење и оцјењивање – мониторинг и евалуација (реализатор: Секонс Група за развојну иницијативу)

Током Пројекта, биће расписани грантови за додјелу средстава заједницама, које могу конкурисати сопственим пројектима који се баве подршком здравих животних стилова.

На доњем линку можете преузети пдф. верзију информативног флајера о Пројекту.

Flajer FINAL