Ко спроводи Пројекат?

Пројекат „Смањивање фактора здравствених ризика“ – Дио Б Пројекта (за Републику Српску) спроводи Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске, уз подршку Свјетске банке и Швајцарске агенције за развој и сарадњу.
С обзиром на то да у Републици Српској реализација Пројекта почиње у градовима Добој и Зворник, најзначајнију улогу у реализацији Пројекта имају управо градске управе Добоја и Зворника, али и домови здравља, јавне школске и предшколске установе, невладине организације и спортска удружења у овим градовима.
Подршку пружају медији, приватна предузећа, јавне личности…

Реализатори Пројекта су:
Институт за јавно здравство Републике Српске (Мобилизација и Едукација – стубови 2 и 3)

Секонс Група за развојну иницијативу (Заговарање, и Мониторинг и евалуација – стубови 1 и 4)